język migowy

W urzędzie porozumiesz się w języku migowym

Opublikowano:

język migowy

W urzędzie nie porozumiesz się w języku migowym

Informacja w sprawie obsługi w Urzędzie Gminy Fredropol osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r. poz 1824)

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne